Listen to this page using ReadSpeaker

Inspraak en medezeggenschap binnen SGL

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

 

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft er in 1996 voor gezorgd dat cliënten wettelijk bevoegd zijn om mee te praten. Binnen SGL gebeurt dat meepraten via de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de lokale cliëntenmedezeggenschap in de vorm van lokale cliëntenraden, bewonersvergaderingen of cliëntenraadpleging.

Medezeggenschap SGL

 

Het belangrijkste doel van de cliëntenmedezeggenschap is het opkomen voor de belangen van alle cliënten. Cliënten praten mee over onderwerpen die voor hen van belang zijn, zoals het activiteitenaanbod, de voeding, het vervoer, de veiligheid en andere voor cliënt geldende regelingen. Doordat cliënten meedenken en meepraten zal dit de algehele kwaliteit van de zorg & dienstverlening binnen SGL ten goede komen.

Cliëntmedezeggenschap op locatie

 

In overleg met cliënten wordt per locatie bepaald hoe de cliëntenmedezeggenschap wordt vormgegeven. Dat kan in de vorm van een lokale cliëntenraad, een cliëntenraadpleging of bewonersvergaderingen. In geval van een cliëntenmedezeggenschap in de vorm van bewonersvergaderingen of een cliëntenraadpleging, mogen alle cliënten van de locatie de vergadering bijwonen. Allen hebben stembevoegdheid ten aanzien van de te nemen besluiten. Hiermee is de inspraak en medezeggenschap op alle locaties binnen SGL gewaarborgd.

De lokale cliëntmedezeggenschap wordt naar behoefte ondersteund door de ondersteuner medezeggenschap. De teamleider cliëntenzorg is de officiële gesprekspartner van de lokale medezeggenschap.

De frequentie van vergaderen wordt in onderling overleg bepaald. Dit geldt ook voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de vergaderingen.

Samenwerkingsovereenkomst

 

De samenwerkingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst, waarin de bestuurder en de CCR vastleggen hoe zij met elkaar omgaan, wat de bevoegdheden van de CCR zijn en wat de positie van de CCR binnen de stichting is. De bestuurder en de CCR heeft ook de samenwerkingsovereenkomst voor de lokale cliëntenraden vastgesteld.