Listen to this page using ReadSpeaker

Professional: Jan Bertrams (MEE)

 

Voormalig regiodirecteur MEE Noord- en Midden-Limburg:

 

“Eigen kracht en eigen regie zijn belangrijke uitgangs-punten  als het gaat om de zorg voor cliënten. Het is de taak van onze organisaties en medewerkers hier op in te spelen door het vormen van een professioneel zorg-netwerk van betrokken organisaties. De regie is voor de cliënt, hij kan naar behoefte instanties inschakelen om de gewenste zorg te verlenen. Het is dus belangrijk verbinding te zoeken met andere zorgaanbieders en tegelijkertijd te focussen op de eigen kracht en toege-voegde waarde. Als dat lukt, hebben we een adequaat antwoord op de huidige ontwikkelingen in de zorg.”