Listen to this page using ReadSpeaker

Visie SGL

 
Diensten

 
Samenwerking
 
Veelgestelde vragen
 

Aanmeldprocedure Wmo

 

Contact

 

Belangrijke links

Veelgestelde vragen

 

Neemt de gemeente contact met mij op over mijn huidige indicatie?

De gemeente neemt contact met u op, om samen met u te bekijken of uw huidige ondersteuning passend is. Daarvoor vindt een keukentafelgesprek plaats. De gemeente kan ook vragen of u voortaan ondersteuning in natura wilt, in plaats van een persoonsgebonden budget. 

 

Mijn huidige indicatie loopt spoedig af en ik heb nog niets gehoord van mijn gemeente?

Als dat het geval is, raden wij u aan om zelf contact op te nemen met uw gemeente.

 

Mag ik iemand meenemen naar het keukentafelgesprek?

U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek met de gemeente. Bijvoorbeeld een familielid of een vrijwillige adviseur. U kunt ook een professionele cliëntondersteuner meenemen. U heeft recht op gratis, onafhankelijke cliëntondersteuning die door de gemeente wordt aangesteld. De cliëntondersteuner kan samen met u kijken of het aanbod van de gemeente passend is.

Cliënten van SGL kunnen voor de ondersteuning tijdens het keukentafelgesprek ook een beroep doen op een begeleider van SGL.

 

Is er sprake van een eigen bijdrage binnen de Wmo?

Voor begeleiding groep, begeleiding individueel en logeren geldt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van het aantal uren dat u afneemt, uw spaargeld, uw verzamelinkomen en inkomen in Box 3. Voor meer informatie en berekening van deze bijdrage (zorg zonder verblijf) kunt u terecht op www.hetcak.nlKlik hier voor een voor een Youtube-filmpje van het CAK met verdere uitleg over hoe het binnen de Wmo is geregeld met de eigen bijdrage.

 

Kan ik ook naar de Wlz i.p.v. de Wmo?

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg voor mensen (jeugd en volwassenen) die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben. Het is mogelijk dat u voldoet aan de criteria van de Wet langdurige zorg. Tijdens het keukentafelgesprek zal dit aan de orde komen.  

 

Voorbeelden:

  • een indicatie voor 25 uur (of meer) per week persoonlijke zorg en begeleiding voor mensen met een lichamelijke handicap;
  • een indicatie voor meer dan 18 dagdelen per week toezicht (zoals begeleiding groep).

Zie voor meer informatie en de precieze indicaties: Wlz-overgangsrecht  voor mensen zonder zorgzwaartepakket. Tel. 030-7897878 of www.hoeverandertmijnzorg.nl/wlz-overgangsrecht

 

 

Wordt uw vraag niet beantwoord? Neem voor meer informatie contact op met een van onze zorgbemiddelaars.