Listen to this page using ReadSpeaker

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SGL bestaat uit vijf leden en werkt met drie commissies, zijnde de auditcommissie, remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid. Onderstaand de leden van de Raad van Toezicht:

 

Max Visser (voorzitter)

 

“Een Raad van Toezicht moet verbindingen zien in een organisatie. Het gaat om onze helikopterview, het observeren van processen van een gepaste afstand. Wij als Raad van Toezicht zien in SGL een organisatie die zich bewust aan het oriënteren is op de veranderende financiële situatie. Dat juichen wij toe. Belangrijk hierbij is ook de vastbeslotenheid om transparant te zijn over kwaliteit, financiën, het eigen functioneren en de strategie en visie. Deze vorm van rekenschap afgeven, governance genaamd, maakt dat SGL een stabiele basis creëert voor de toekomst.”

 

De heer Visser is voorzitter en heeft binnen de Raad van Toezicht als aandachtgebieden: bestuur, organisatie, zorg- en dienstverlening, veiligheid, cliëntgerichtheid, ketenzorg en governance. Hij is werkzaam als bestuurder bij het St. Jans Gasthuis in Weert. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen bij MCC-Omnes.

 

Tom Schulpen

De heer Schulpen is benoemd op voordracht van de centrale cliëntenraad van SGL en hij heeft binnen de Raad van Toezicht de aandachtsgebieden financiën en bedrijfsvoering. De heer Schulpen heeft ruime ervaring op het gebied van de bedrijfs-voering van grote, professionele organisaties. De heer Schulpen is plaatsvervangend Algemeen Directeur/Directeur Middelen bij de provincie Brabant. Daarvoor werkte hij als Directeur Financiën bij de gemeente Maastricht en bekleedde hij diverse financiële functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties. Hij is bestuurslid van Stichting Primo (organisatie gericht op bevordering risicomanagement publieke sector) en lid van de Raad van Commissarissen van Regionaal Afvalbedrijf Westelijke Mijnstreek NV en Woningcorporatie Woonpunt.

 

 

Frans Gielgens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Gielgens heeft binnen de Raad van Toezicht de aandachtsgebieden vastgoed en bedrijfsvoering. De heer Gielgens heeft ruime ervaring met de bedrijfsvoering van vastgoed gerelateerde bedrijven. Hij heeft directiefuncties bekleed bij grote bouwmaatschappijen, projectontwikkelaars en bij een bank. De heer Gielgens is eigenaar van Gielgens Consulting, directeur bij Spes Bona b.v (vastgoedbelegging), bestuurder bij STAK Rimag (vastgoedbelegging) en commissaris bij Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne.

Peter Peters

       

 

 

 

De heer Peters heeft binnen de Raad van Toezicht de aandachtsgebieden kwaliteit van zorg, veiligheid en ketenzoeg. Hij was lid en waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur van Mondriaan en bekleedde meerdere directie- en bestuurlijke functies in de gezondheidszorg. De heer Peters is eigenaar van Peters Consultancy, een adviesbureau voor strategische advisering, interim management, coaching, training en mediation. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Cicero Zorggroep en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Virenze-Riagg.

Pierre Daemen

De heer Daemen heeft binnen de Raad van Toezicht het aandachtsgebied financiën. In het dagelijkse leven is hij financieel eindverantwoordelijke van Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), één van de grootste voortgezet onderwijsorganisaties in Nederland. Als nevenactiviteit is hij op dit moment tot medio 2017 ook nog lid van de Raad van Toezicht van Envida.

 

De Raad van Toezicht is te bereiken via RaadvanToezicht@SGL-zorg.nl.