Listen to this page using ReadSpeaker

Medezeggenschap medewerkers

SGL heeft een actieve ondernemingsraad die de belangen van de medewerkers behartigt.

De OR is een zelfstandig, vertegenwoordigend orgaan met eigen bevoegdheden. De OR stelt de belangen van de medewerkers voorop, zonder het werkgeversbelang uit het oog te verliezen. De bestuurder en OR overleggen met elkaar in een open sfeer en met wederzijds respect voor ieders rol en positie. Dit betekent dat de OR in de ideefase wordt betrokken bij onderwerpen. Draagvlak is voor beide partijen een sleutelbegrip.

In de ondernemingsraad zijn de diverse disciplines van SGL vertegenwoordigd en hebben dus medewerkers zitting uit de dagbesteding, begeleid zelfstandig wonen, woonvoorzieningen en het centrale bureau ondersteuning.

 

“De ondernemingsraad zoekt verbinding met medewerkers, het bestuur en de Raad van Toezicht.

We hebben een plek in veel commissies binnen SGL, waardoor we al vroeg betrokken worden in de besluit-vorming rondom nieuwe ontwikkelingen. Een prettige manier van werken, want we kunnen zo beter onze standpunten duidelijk maken naar onze achterban en zo de betrokkenheid vergroten. De ondernemingsraad is dan ook positief over de samenwerking met de bestuurder en de Raad van Toezicht. We vinden het ook positief  dat het aantal OR-leden groeit. Mensen voelen zich gehoord en willen graag hun steentje bijdragen als het gaat om belangenbehartiging van onze medewerkers. We zijn dus op de goede weg als het gaat om de verbinding van mensen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katja Jeurissen

Vice-voorzitter Ondernemingsraad