Listen to this page using ReadSpeaker

Zorgtoewijzing

Begeleiding thuis, dagbesteding en logeren

Deze dienstverlening valt onder de Wmo.

 

Bent u zorgtoewijzer bij een gemeente of sociaal wijkteam? Dan kunt u uiteraard bij ons terecht voor algemeen advies of advies ten aanzien van een actuele casus. We kunnen tevens burgers begeleiden bij het te doorlopen traject om te komen tot een toekenning binnen de Wmo.

 

Onze afdeling zorgbemiddeling en relatiebeheer is bereikbaar op telefoonnummer 0800 - 745 0 745 of per mail: info@sgl-zorg.nl.

 

Bent u werkzaam als professional in een zorginstelling (bijvoorbeeld revalidatiecentrum, ziekenhuis, gehandicaptenzorg) of huisarts, fysio- of ergotherapeut? Dan sparren we graag met u. Heeft u bijvoorbeeld een cliënt waarvan u denkt dat deze gebaat zou zijn bij onze dienstverlening,  dan denken wij graag met u mee. Samen zorgen we er zo voor dat de burger passende zorg ontvangt. Is het een cliënt die past binnen onze doelgroep? Dan begeleiden we betreffende cliënt in het Wmo-traject bij de gemeente.

 

Er zijn geen wachtlijsten bij Begeleiding thuis en dagbesteding, dus instroom is mogelijk vanaf het moment dat de zorg is toegekend door de gemeente. In overleg met de gewenste locatie worden afspraken gemaakt over de ingangsdatum en de dagen waarop de zorg zal plaatsvinden. Uitgangspunt bij dagbesteding is dat het activiteitencentrum wordt bezocht dat zich zo kort mogelijk in de buurt van het woonadres van cliënt bevindt.

 

Het aantal logeerplekken is momenteel weliswaar beperkt, maar deze bieden wel de mogelijkheid om alvast te oefenen in een woonomgeving van SGL indien dit van toepassing is. Logeren geeft tevens de mantelzorger even de mogelijkheid om zaken te regelen en/of op adem te komen.

 

Wonen

Deze dienstverlening valt onder de Wlz.

 

Om in aanmerking te komen voor de dienstverlening van SGL is een CIZ-indicatie (Centrum Indicatiestelling Zorg) noodzakelijk. Indien men in aanmerking wil komen voor een woonplek bij SGL is een ZorgZwaarte Pakket (ZZP) vereist met een LG grondslag. Voor logeren is een indicatie Kortdurend Verblijf van toepassing.

 

De indicatie kan door de zorgvrager, maar ook door u als professional worden aangevraagd. SGL kan daarbij ondersteunen maar desgewenst ook de indicatieaanvraag verzorgen. In dat geval wordt de zorgvrager, na een (telefonische) intake door één van onze zorgbemiddelaars, uitgenodigd voor een consult bij een van de revalidatieartsen ter nadere kennismaking.

Indien noodzakelijk zal de revalidatiearts, uiteraard met toestemming van de zorgvrager, medische informatie opvragen ter beoordeling of de zorgvrager in aanmerking komt voor Wlz-zorg. Bij een positief advies zal de indicatie worden aangevraagd door de revalidatie-arts. De doorlooptijd bij het CIZ is maximaal zes weken vanaf datum van CIZ aanvraag.  Voor een woonplek bij SGL is veelal een wachtlijst van toepassing, we zullen dan proberen te zorgen voor een tijdelijke oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van overbruggingszorg.

 

Vrijblijvende rondleiding/kennismaking
Indien de zorgvrager zich eerst een beeld van de dienstverlening en de cliënten wil vormen, alvorens de indicatie aan te (laten) vragen verzorgen wij graag een vrijblijvende rondleiding.