Listen to this page using ReadSpeaker

 

Visie SGL

 
Diensten

 
Samenwerking
 
Veelgestelde vragen
 

Aanmeldprocedure Wmo

 

Contact

 

Belangrijke links

Visie van SGL ten aanzien van de Wmo

In onze missie en visie stellen wij de ondersteuningsvraag van onze cliënten centraal. ‘Wij kijken naar wie je bent en vervolgens naar wat je kunt.’ Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de mens achter de handicap. Alleen als cliënten helemaal zichzelf kunnen zijn, zijn zij in staat het maximale uit hun leven te halen. Vanuit eigen keuzes en verantwoordelijkheden. Dáár helpen wij bij. Door precies de begeleiding en ondersteuning te bieden waarmee cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en zo volledig mogelijk deelnemen aan de maatschappij.

Wij begeleiden, motiveren en stimuleren. Ook in een moeilijke periode of bij tegenslag blijven wij inspireren. Zo dwingt bijvoorbeeld een progressieve ziekte tot vindingrijkheid en creativiteit om binnen de toenemende beperkingen toch dingen mogelijk te maken. Bij alles wat wij doen op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied speelt de cliënt (en zijn omgeving) een zo actief mogelijke rol.

SGL streeft naar een samenleving waarin iedereen op zijn eigen manier meedoet en mee kan doen en waar gezamenlijk de verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de kwaliteit van de samenleving en wat daarin gebeurt.

Wij ambiëren een situatie waarin zorg en ondersteuning altijd gericht zijn op optimale participatie en ondersteuning van de cliënt en het systeem. SGL heeft veel aandacht voor het in kaart brengen en versterken van het eigen netwerk van cliënten. In dat kader zijn en blijven medewerkers getraind om te kunnen werken volgens de visie van Eigen Kracht. Medewerkers hebben daarin geleerd hoe zij de cliënt kunnen ondersteunen in het versterken en inzetten van het netwerk. De rol van zorginstellingen en medewerkers verschuift van zorgen voor naar zorgen dat.

De eigen kracht sluit aan op onze missie, visie en kernwaarden en staat centraal in de ondersteuning die we bieden. Dat de zorg daardoor anders wordt ingericht en dat er op punten wordt gekeken hoe we het wellicht anders of beter kunnen doen, daar staat SGL achter. Wel vindt SGL het erg belangrijk dat passende zorg beschikbaar blijft voor cliënten. Met andere woorden: we kunnen dingen anders gaan organiseren en inrichten, maar onze professionele zorg moet blijven aansluiten bij de ondersteuningsvraag van de cliënt. Dat is waar we voor blijven staan.

Voor meer informatie over de visie van SGL ten aanzien van de Wmo kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars.