Listen to this page using ReadSpeaker

Vrijwilligersraad

Vrijwilligers betekenen veel voor SGL. Ze zijn van grote meerwaarde voor het welzijn van de cliënten en de organisatie. Vrijwilligers, die uit alle hoeken van de samenleving komen, vertegenwoordigen die samenleving binnen SGL en bevorderen op een bijzondere manier de participatie van onze cliënten. Ook dragen vrijwilligers ertoe bij dat cliënten langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

Binnen SGL zijn talrijke vrijwilligers actief, zowel binnen wonen als in de dagbesteding. We begeleiden onze vrijwilligers en bieden we hen trainingen en scholingsmogelijkheden, zodat zij hun taak optimaal kunnen vervullen.

 

SGL heeft een vrijwilligersraad, omdat vrijwilligers belangrijk zijn voor SGL en SGL de betrokkenheid van de vrijwilligers bij de organisatie belangrijk vindt. De vrijwilligersraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van vrijwilligers. De vrijwilligersraad bestaat uit zes raadsleden.