Listen to this page using ReadSpeaker

 

Visie SGL

 
Diensten

 
Samenwerking
 
Veelgestelde vragen
 

Aanmeldprocedure Wmo

 

Contact

 

Belangrijke links

Passend dienstenpallet

Om onze visie te kunnen realiseren, ontvangen cliënten ondersteuning die aansluit bij hun specifieke ondersteuningsvraag. Afhankelijk van deze ondersteuningsvraag, kan er specialistische of minder specialistische zorg ingezet worden. 

 

SGL werkt vraaggericht voor cliënten met hersenletsel en/of een lichamelijke handicap. Op dit moment biedt SGL binnen de Wmo dabesteding, begeleiding individueel en kortdurend verblijf (logeren) aan. Voor kortdurend verblijf hebben wij momenteel een beperkt aantal plekken in de provincie beschikbaar.

 

Wij vinden het belangrijk dat onze ondersteuning snel en efficiënt kan worden ingezet.

 

Ook het product behandeling, dat niet binnen de Wmo valt maar wel een grote invloed heeft op de dienstverlening die wel binnen de Wmo valt, gaan wij de komende tijd verder ontwikkelen en uitbreiden. Behandeling streeft ernaar om problemen die na thuiskomst van de revalidatie kunnen ontstaan te verminderen en voorkomen, door cliënten in een vroegtijdig stadium te ondersteunen.

 

Ondersteuning mantelzorgers

SGL hecht veel waarde aan de ondersteuning van mantelzorgers. Bij onze doelgroep bestaat het risico dat problematiek onvoldoende zichtbaar is, omdat mensen zelf vaak nog geen ondersteuningsbehoefte zien, waardoor er een te groot appèl wordt gedaan op de mantelzorger. SGL organiseert daarom ook mantelzorgbijeenkomsten, waarbij thema's zoals omgaan met hersenletsel aan de orde komen. Ook werken wij nauw samen met het Steunpunt Mantelzorg. Daarnaast neemt SGL deel aan een project van Vilans (In voor Mantelzorg) om mantelzorgers in de toekomst nog beter te kunnen ondersteunen bij de zorg voor hun naasten.

 

Voor meer informatie over ons dienstenpakket kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaars.