Listen to this page using ReadSpeaker

Kwaliteit

SGL heeft kwaliteit hoog in het vaandel; de cliënt en hun naasten staan centraal. Daarom besteden wij hier op verschillende manieren aandacht aan. Ons doel is in de eerste plaats om de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten continu te verbeteren. Daarnaast willen wij transparant zijn over onze kwaliteit van zorg- en dienstverlening.

 

Samen afspraken maken

Samen met de cliënt maken we afspraken over de gewenste ondersteuning. Het gaat om afspraken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, (woon)omgeving, werk, activiteiten en bezigheden, contacten, relaties en gezondheid, veiligheid en welbevinden. Er wordt gewerkt volgens de methodiek ‘Hooi op je Vork’ in het ondersteuningsplan. Alle afspraken leggen we vast in het Elektronisch Zorgdossier. Regelmatig vragen we hoe de ondersteuning bevalt en of er nog wensen zijn. Zo nodig stellen we het ondersteuningsplan daarop bij.

 

Onderzoeken wat de cliënt ervan vindt

De mening van cliënten is belangrijk voor de wijze waarop wij onze zorg- en dienstverlening inrichten. Wat mag blijven of wat kan anders? Met behulp van het kwaliteitsinstrument ‘Dit vind ik ervan!’ wordt minimaal één keer per jaar met de cliënt gesproken over zijn/haar ervaringen. Dat gebeurt op een manier die past bij de voorkeur en mogelijkheden van de cliënt. De onderwerpen die de cliënt inbrengt, worden gebruikt bij de jaarlijkse evaluatie van het ondersteuningsplan. Hierdoor kunnen we continu volgen wat cliënten van onze zorg- en dienstverlening vinden en wat er voor hen toe doet.

De stichtingsrapportage geeft de geaggregeerde uitkomsten weer van alle gevoerde gesprekken. Daarnaast wordt per locatie een rapport opgesteld met de uitkomsten. Kijk voor meer informatie op www.platformditvindikervan.nl.

 

Vernieuwd Kwaliteitskader gehandicaptenzorg

Deelname aan het vernieuwde Kwaliteitskader houdt in dat SGL voortdurend en gestructureerd werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening door:

  • Voor iedere cliënt een actueel ondersteuningsplan te hebben, dat in samenspraak met de cliënt is opgesteld.
  • Iedere cliënt uit te nodigen zijn of haar ervaring met ons te delen middels de aanpak ‘Dit vind ik ervan!’.
  • Teams te laten reflecteren op wat goed gaat en wat beter kan.
  • Jaarlijks verantwoording af te leggen over ons kwaliteitsbeleid met een kwaliteitsrapport. Het eerste rapport zal worden opgesteld over het jaar 2017 en zal verschijnen in 2018.
  • Bij ons in de keuken te laten kijken door externen/collega-aanbieders door middel van externe visitatie (vanaf 2018).

HKZ certificaat

Sinds 2007 zijn wij volledig gecertificeerd volgens het model Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) gehandicaptenzorg. Wij tonen hiermee aan dat we voldoen aan de eisen van de HKZ-norm gehandicaptenzorg. Er is continu aandacht voor de veiligheid van de cliënt, risico’s en voor verbetering van de zorg- en dienstverlening.

 

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Op de website www.igz.nl (onder rapporten) vindt u de rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg die van toepassing zijn op SGL.

 

Hieronder treft u diverse documenten en rapportages aan op het gebied van kwaliteit.