Listen to this page using ReadSpeaker

Missie

SGL ondersteunt mensen met lichamelijke, meervoudige en zintuiglijke handicap en hersenletsel, in het leiden van een zo normaal, zelfstandig en hoogwaardig mogelijk leven. Het doel is dat mensen het maximale uit hun eigen leven kunnen halen.

 

Klik hier voor onze uitgebreide missie.  

Visie

We zijn altijd op zoek naar manieren om ons werk nog beter te doen en inspireren elkaar op alle niveaus, binnen SGL en in samenwerking met externe partijen. Zo willen we in de sector gehandicaptenzorg structureel tot de top tien van Nederland behoren op het gebied van: cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid, ziekteverzuim en de financiële ratio’s.

 

Momenteel bevindt SGL zich in een sterk veranderende omgeving, waarin we hoogstwaar-schijnlijk met andere partijen en met andere wijzen van financiering te maken krijgen. Hierdoor verwachten wij een daling in de tarieven die binnen de gehandicaptenzorg worden gehanteerd. Daar willen we kwaliteit tegenover zetten om zo het verschil te blijven maken. Met hoog-staande zorg willen we onze positie in de markt behouden én verder versterken.

In de toekomst zullen onze locaties minder kleinschalig van opzet zijn. Wij blijven onze zorg- en dienstverlening echter zó inrichten, dat zowel cliënten als medewerkers zich er volledig thuis voelen.

 

Voor cliënten vergroten we ons activiteitenaanbod door nog flexibeler te zijn in dagbesteding. Dat betekent dat we zeven dagen per week, van ’s ochtends tot ’s avonds onze diensten aan cliënten zullen aanbieden. In activiteitencentra kunnen zij kiezen uit een breed scala aan activiteiten, passend bij de eigen interesses en structuur. Daarnaast organiseren we regelmatig activiteiten in de regio of we sluiten aan bij wat er al in de maatschappij wordt georganiseerd.  Zo blijven we altijd midden in de samenleving actief en altijd geldt: de cliënten bepalen helemaal zelf waar zij aan meedoen.

 

Naar de toekomst toe zetten we in op:
zwaardere en nieuwe doelgroepen met mogelijk indicaties die verwant zijn aan onze huidige doelgroepen; nieuwe initiatieven/diensten voor onze doelgroepen op basis van marktvraag en goed uitgewerkte business cases.

 

Om onze doelstellingen te bereiken, is het essentieel te participeren in ketens als CVA, NAH

en dementie. Daarnaast zullen we steeds nauw samenwerken met andere zorgorganisaties

en verwijzers. Mede dankzij intensieve samenwerking zijn we in staat voor al onze cliënten

een passend zorgaanbod te realiseren, zodat zij ook in de toekomst kunnen uitroepen:

"Ik leef maximaal!".