Indien deze e-mailing niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de webversie. 

 

 

                                       

                                                            

 

Nieuwsbrief 

 

Nummer 6 | Jaargang 2013

 

Voorwoord

 

Geachte relatie,
 

Zoals u uit de inhoud van deze nieuwsbrief kunt opmaken, bruist het binnen onze organisatie volop van de nieuwe initiatieven. Initiatieven die de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. 

 

Helaas is onze organisatie, vanwege zaken die hun oorsprong vinden in het verleden, ook op andere fronten in het nieuws gekomen. Er wordt hard gewerkt om hiervoor ook tot een passende oplossing te komen.
 

In deze nieuwsbrief leest u echter waar het binnen SGL werkelijk om gaat. We helpen  onze cliënten om het maximale uit hun leven te halen! SGL wil in Limburg uw partner zijn als het gaat om de zorg en dienstverlening op het gebied van begeleid zelfstandig wonen, dagbesteding en wonen voor mensen met (forse) lichamelijke beperkingen en/of een niet-aangeboren hersenletsel. Onze organisatie heeft met haar kennis en faciliteiten, voor deze doelgroepen nu, en in de sterk veranderende toekomst, veel te bieden.
 

Ik wens u veel leesplezier.

 
Leon Poels

Bestuurder

 

Nieuws SGL

Jaardocument 2012.

SGL heeft het jaar 2012 positief afgesloten. In het jaardocument op onze website  kunt u zien wat SGL in 2012 heeft gedaan en krijgt u een doorkijkje naar de toekomst. Klik hier voor een rechtstreekse link naar het jaardocument 2012.

 

Dagbesteding voor vitaal of jong dementerenden.

SGL is gestart met dagbesteding voor vitale of jonge mensen met beginnende dementie. We hebben een speciaal activiteitenprogramma, zoals geheugentrainingen, groepsgesprekken, levensboek maken. Maar ook sportieve activiteiten, zoals badminton, fitness, jeu de boules, wandelen of balspellen. Bij het samenstellen van het

persoonlijk programma kijken we voortdurend of de juiste

zorg wordt geboden, altijd in overleg met de casemanager van de ketenzorg Dementie. Momenteel kunt u hiervoor terecht in onze activiteitencentra in Baarlo, Swalmen, Brunssum en Maastricht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgbemiddeling en Relatiebeheer, telefoon 046-4203807.

 

Terugblik officiële opening en open dag activiteiten- en woonbegeleidings-centrum "De Vier Torens" in Velden.


 

 

Zaterdag 15 juni heeft de opening en een drukbezochte open dag plaatsgevonden in de zorgappartementen en activiteitenruimtes van SGL en de praktijkruimtes van Kies Mondzorg (aan de Kloosterstraat 12 in Velden).

Niet alleen familie en kennissen van de bewoners kwamen een kijkje nemen maar ook diverse professionals waren nieuwsgierig naar het nieuwe activiteiten- en woon-begeleidingscentrum van SGL met de naam "De Vier Torens". Klik hier voor een sfeerimpressie.

 

SGL participeert in convenant zorgprogramma's.

Donderdag 23 mei heeft de gemeente Beek samen met 11 zorgpartners een samen-werkingsconvenant voor de ontwikkeling van innovatieve sport-zorgprogramma's getekend. Deze sport-zorgprogramma’s zijn gericht op bijzondere doelgroepen, namelijk mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen en jeugd met achterstanden. Het betreft een pilot waarbij deze sport-zorgprogramma’s vanuit Sportlandgoed De Haamen in Beek, als kenniscentrum voor aangepast sporten, worden ontwikkeld voor de regio Westelijke Mijnstreek. Samen met Centrum Weng, Orbis GGZ, Pergamijn en OZOdoeikmee is er bijvoorbeeld een carrouselprogramma samengesteld met activiteiten op het gebied van sport, beweging, gezondheid en voeding. Voor meer informatie kunt u terecht op www.sgl-zorg.nl of bij Guido Hoogervorst via ghoogervorst@sgl-zorg.nl

 

Vakantie voor cliënten.

SGL heeft vorig jaar voor het eerst een vakantie voor cliënten georganiseerd. Wegens groot succes is er dit jaar in november wederom een midweek voor 36 cliënten gepland in Ommen, in een volledig aangepaste accommodatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij Nicole Sillekens via nsillekens@sgl-zorg.nl.

 

Eigen kracht.

Alle medewerkers van SGL, die nauwe contacten onderhouden met het netwerk van onze cliënten, krijgen momenteel een centrale scholing van de Eigen Kracht Centrale over hoe ze nog meer kunnen gaan werken vanuit de visie van Eigen Kracht. Tevens loopt er een onderzoek van de Hogeschool Zuyd over hoe het netwerk van de cliënt meer betrokken kan worden. Doelstelling hierbij is om de belastbaarheid van de mantelzorger te verbeteren en het activiteitenniveau van de cliënt te verhogen door participatie in zijn/haar omgeving.

 

Vernieuwd aanbod voor jongeren in Zuid-Limburg.

SGL heeft, in samenspraak met Adelante, een programma ontwikkeld voor jongeren (tot 30 jaar) om de overgang van school naar dagbesteding soepeler te laten verlopen. In activiteitencentrum Nuth is door de jongeren een eigen ruimte ingericht met behulp van de expertise van Adelante. Hierdoor kunnen ze, naast het reguliere ochtendprogramma, ook een speciaal middagprogramma volgen (van maandag- t/m donderdagmiddag).

 

Op dinsdag en donderdag is er een Jongerencafé in Activiteitencentrum Maastricht en Brunssum. Op woensdag is er een Boerderijproject in Schimmert met een arbeids-matig karakter. Hieraan kunnen overigens ook andere cliënten deelnemen. Op vrijdag vindt in sportpark de Haamen in Beek een sport- en speldag plaats. Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Zorgbemiddeling & Relatiebeheer, telefoon 046 - 420 38 07.

 

     

Voorlichting SGL

Terugblik op viering eerste lustrum Breincafé Midden-Limburg.

Woensdag 8 mei vierde Breincafé Midden-Limburg zijn eerste lustrum. Samen met de bestuurder van SGL, Leon Poels, is er een toast uitgebracht op 5 jaar met 136 informatieve bijeenkomsten voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. In totaal hebben 2.870 mensen het Breincafé bezocht.

 

Het Breincafé Midden-Limburg wordt mogelijk gemaakt door Stichting MEE Noord- en Midden-Limburg, CVA-vereniging Samen Verder, Gezondheidscentrum Honné en SGL. Mede dankzij de medewerking van zeer enthousiaste vrijwilligers van de CVA-vereniging is het Breincafé tot een groot succes geworden. De vrijwilligers van Diensten-centrum de Roos stonden altijd klaar met koffie/thee.

 

Ter ere van dit lustrum is tevens een nieuwe website voor het Breincafé door ergo-therapeute Ine van der Schoor ontwikkeld. Op www.breincafe-limburg.nl staat meer informatie over niet-aangeboren hersenletsel, zijn de lezingen van de diverse sprekers te vinden en is er ook forum geplaatst waarop iedereen reacties kan geven en/of vragen kan stellen.  

 

Netwerkbijeenkomst Zuid-, Midden en Noord Limburg.

Maandag 9 september vindt er van 09.00 uur tot 11.00 uur een netwerkbijeenkomst plaats voor relaties van SGL uit de gehele provincie Limburg. Deze keer op een zeer bijzondere locatie, namelijk in jachthaven de Hateboer 48 in Roermond. Deze netwerkbijeenkomst staat in het teken van samenwerking; wie of wat houdt ons nog tegen? U heeft recent de uitnodiging hiervoor per mail ontvangen. Indien u deze uitnodiging nogmaals wilt ontvangen of zich wilt aanmelden, kunt u dit aangeven bij Mariëlle Kurvers via mkurvers@sgl-zorg.nl.

 

Mantelzorgdag Midden-en Noord Limburg.

In navolging van een succesvolle informatiedag voor mantelzorgers van SGL-cliënten uit Zuid-Limburg zal er nu ook een soortgelijke middag voor Midden-en Noord Limburg plaatsvinden op maandag 9 september in Roermond. Betrokkenen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Mariëlle Kurvers, afdeling Zorgbemiddeling & Relatiebeheer, tel. 046 - 420 38 07, e-mail mkurvers@sgl-zorg.nl.

 

Oog voor zelfstandigheid  

Het netwerk Blinden en Slechtzienden Zuid-Limburg organiseert op 22 oktober van 13.00 uur -16.00 uur een gratis informatiemiddag voor blinden en slechtzienden, familie, vrienden, mantelzorgers en hulpverleners uit de regio. Het programma bestaat uit een panel van deskundigen en een informatiemarkt van aanbieders voor mensen met een visuele beperking. U bent van harte welkom in Centre Céramique, Avenue Céramique 50 in Maastricht. Voor meer informatie kunt u terecht bij Annemie van Bavel, telefoon 043-3505613.              

 

Landelijk aanbod behandeling: NAH-Formule
VGN-instellingen Middin, InteraktContour, De Noorderbrug, SGL en SWZ onderzoeken de mogelijkheden om een landelijk aanbod behandeling te ontwikkelen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel die na opname in ziekenhuis of revalidatiecentrum weer thuis zijn. De werktitel is NAH-formule.
 
Hans Waardenburg, voorzitter Raad van Bestuur van Middin is enthousiast:  "Als we de krachten bundelen, kunnen we dit aanbod beter op de kaart zetten. Bovendien biedt samenwerking mogelijkheden om wetenschappelijk onderzoek te laten doen en de expertise verder te ontwikkelen en te verspreiden."

Lees verder 

 

Actuele externe ontwikkelingen

De datum van de transitie AWBZ naar WMO is gewijzigd. In 2015 zal de transitie in zijn geheel plaatsvinden. Dit betekent dat er in 2014 vooralsnog nieuwe indicaties via de huidige werkwijze aangevraagd kunnen worden. Het budget voor de gemeenten zal echter naar verwachting nog verder omlaag gaan, minimaal met 25%. SGL heeft, vooruitlopend op de toekomstige ontwikkelingen, het vervoersbeleid opnieuw gedefinieerd en geïmplementeerd, de zorg van cliënten geclassificeerd in lichtere en zwaardere zorg, de dienstverlening uitgebreid met welzijnsactiviteiten en participeert in diverse wijkprojecten.  Verdere informatie over de transitie vindt u op www.invoeringwmo.nl.


Vraagbaak 

Wilt u advies, achtergrondinformatie of even sparren? Dan bent u bij de afdeling Zorgbemiddeling & Relatiebeheer aan het juiste adres.

 

De vijf zorgbemiddelaars die u van dienst zijn:

 

Marianne van Marcke

Back-Office

T 046 - 420 38 07                                  

E mvanmarcke@sgl-zorg.nl

Joke Rijk 

Algemeen
 

T 046 - 420 38 07

M 06 - 13 55 30 02

E jrijk@sgl-zorg.nl

Els Huijsen-Leendertse

Regio Westelijke Mijnstreek en Parkstad

T 046 - 420 38 07

M 06 - 51 64 48 69

E ehuijsen@sgl-zorg.nl.

Nicole Sillekens

Regio Maastricht-Heuvelland

T 046 - 420 38 07

M 06 - 10 00 46 16 

E nsillekens@sgl-zorg.nl.

Ans Coppus

Regio Noord-Limburg

T 046 - 420 38 07

M 06 -13 56 55 50 

E acoppus@sgl-zorg.nl

Mariëlle Kurvers

Regio Midden-Limburg

T 046 - 420 38 07

M 06 - 10 00 45 80 

E mkurvers@sgl-zorg.nl.

 

Handige links

  

 

 

 

  

Contactgegevens SGL

 

Bezoekadres:

Havikstraat 18

6135 ED Sittard

 

Correspondentieadres:

Postbus 5036

6130 PA Sittard

 

T +31(0)46 - 420 38 00

F +31(0)46 - 420 38 08

info@sgl-zorg.nl

I www.sgl-zorg.nl

 

                         

 

  Naar contactformulier >>>>     

                                                                                 

 

 

                                                                           

Inschrijven | Uitschrijven | Reageren | Website