Listen to this page using ReadSpeaker

Afasie

Afasiecentrum

Noord-Limburg

Afasiecentrum

Zuid-Limburg

Contact

 

 

 

 

Ik heb hulp nodig bij afasie

Wij bieden gespecialiseerde begeleiding op het gebied van

afasie en andere communicatiebeperkingen na niet-aangeboren hersenletsel. Is het voor u bijvoorbeeld lastig om, na de eerste behandelperiode, het vroegere leven weer op te pakken? Of is

het onderhouden van sociale contacten en het opnieuw starten

met werk of vroegere hobby’s niet meer vanzelfsprekend? Merkt

u of uw partner dat er dingen zijn veranderd in uw persoonlijke

leven en wilt u hierover praten met anderen? In het afasiecentrum

kan dat. We leren u onder andere om op een voor u passende

manier te communiceren en actiever, zelfstandiger deel te nemen

aan het sociale en maatschappelijke leven.

 

Afasie ontstaat door niet-aangeboren hersenletsel. Mensen met afasie kunnen niet of moeilijk spreken, schrijven, lezen of begrijpen wat er gezegd wordt. Sommige mensen zijn bovendien halfzijdig verlamd, hebben moeite met handelen, of hebben geheugen- of concentratieproblemen. Terugkeer in het arbeidsproces is hierdoor moeilijk of zelfs onmogelijk. Sociale contacten en hobby’s vallen weg vanwege de beperking.
 
In de revalidatiefase wordt therapie gevolgd om de stoornissen te verminderen of op te heffen. Hierna biedt het afasiecentrum activeringsprogramma’s om beter te leren omgaan met de afasie en om weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de
maatschappij.

 

Film afasie

 

Afasiecentrum

In het Afasiecentrum werkt een gespecialiseerde logopedist/afasietherapeut. Voordat de begeleiding start, vindt er een uitgebreid intakegesprek met de afasietherapeut plaats. Deze probeert samen met u de hulpvraag helder te krijgen en de doelen te bepalen. U levert dus een actieve bijdrage aan het vaststellen van de doelen die uzelf wilt bereiken. 

Leren van elkaar

U ontdekt uw eigen mogelijkheden het beste in contact met anderen die in dezelfde situatie verkeren. Daarom wordt er in kleine groepen gewerkt. Zowel de samenstelling van de groepen als het specifieke nazorgprogramma worden afgestemd op uw hulpvraag, de mogelijkheden en de ernst van uw afasie.

U bepaalt uw doelen

Als u het afasiecentrum bezoekt, bepaalt u, samen met de afasietherapeut, aan welke doelen u wilt werken. Het activiteitenaanbod wordt daardoor zo optimaal mogelijk aangepast aan uw hulpvraag. Binnen het afasiecentrum werken wij voornamelijk in groepsverband aan het bereiken van de gestelde doelen. De ervaring leert dat u veel voordeel kunt hebben van het contact met lotgenoten en ervaringsdeskundigen.

Zo kunt u gemakkelijk uw ervaring delen, nieuwe ideeën opdoen, leren van elkaar en natuurlijk kunt u uw verhaal kwijt.

Activiteitenprogramma SGL 

SGL heeft tevens een uitgebreid activiteitenprogramma dat prima aansluit op de activiteiten van het afasiecentrum. De combinatie van oefenen in het afasiecentrum en aanvullende eductieve, sportieve, creatieve en culturele activiteiten kan voor u absoluut van toegevoegde waarde zijn.

 

Voorbeelden van activiteiten binnen het Afasiecentrum:

individuele thuisbegeleiding, persoonlijk gespreksboek, taal en begrijpend lezen, communicatiegroep, verwerkingsgroep, levensverhaal, schilderen, partnergroep, rekenen en omgaan met geld, ontmoetingsmiddag, koken, afasiekoor, computerbegeleiding.

Het Afasiecentrum biedt:
  • professionele vraaggerichte zorg voor volwassenen die beperkt zijn in de communicatie, met als doel beter te functioneren in de maatschappij;
  • kennis en informatie aan iedereen die geconfronteerd wordt met beperkingen in de communicatie door niet-aangeboren hersenletsel;
  • een steunpunt en lotgenotencontact voor mensen met afasie en de direct betrokkenen.
Aandacht voor partners en mantelzorgers

Wij richten ons niet alleen op u, maar ook op uw eventuele partner en/of mantelzorgers, omdat gebleken is dat zij behoefte hebben aan lotgenotencontact. Ook zij kunnen dus bij ons terecht met hun verhaal.

Ten slotte kan iedereen die te maken heeft met afasie of andere communicatiebeperkingen na een niet-aangeboren hersenletsel bij het afasiecentrum terecht voor meer informatie over afasie.

Gevolgen van afasie

Mensen met afasie zijn getroffen in hun zelfredzaamheid en de regie over het eigen leven, omdat ze problemen hebben met spreken, schrijven, lezen en begrijpen wat anderen zeggen. Zij hebben vaak hulp nodig om nieuwe contacten te leggen en de resterende functies of communicatiemogelijkheden optimaal te benutten.

 

De meeste mensen met afasie, hebben geleerd op een aangepaste wijze te communiceren, want praten gaat niet meer vanzelf. Velen van hen vinden het belangrijk om dit te blijven oefenen. Contact met lotgenoten blijkt een goede stimulans.