Listen to this page using ReadSpeaker

Wonen

Indicatiestelling

Wat kost het?
Aanmelden

Contact en locaties

 

 

 

Indicatiestelling

Om in aanmerking te komen voor wonen bij SGL is een geldige indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) noodzakelijk. Wonen valt binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor Wonen is een Zorg Zwaartepakket nodig.


De indicatie kan door u of uw verwijzer (huisarts, maatschappelijk werk, ect.) aangevraagd worden. SGL kan daarbij ondersteunen maar desgewenst ook de indicatieaanvraag verzorgen. In dat geval wordt u, na een intake door een van onze zorgbemiddelaars, uitgenodigd voor een consult bij een revalidatiearts ter nadere kennismaking. Indien noodzakelijk zal de revalidatiearts, uiteraard met uw toestemming, medische informatie opvragen ter beoordeling of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg.

 

Bij een positief advies zal de indicatie worden aangevraagd door de revalidatiearts. De doorlooptijd bij het CIZ is maximaal 6 weken vanaf datum van CIZ-aanvraag. Nadat de indicatie verstrekt is wordt u op de wachtlijst van de gewenste locatie geplaatst. In de tussentijd zal gekeken worden naar mogelijkheden van overbruggingszorg.